Familie

Le Cosquino de Bussy

Literatuur

1. Bulletin de la Société des Sciences – Historiques et Naturelles de Lyonne

auteur Zie hierboven. omslagafbeelding :
uitgever Zie hierboven.
jaar 1886, 40e volume.
uitvoering Gebonden, plm. 250 pag.
verkrijgbaar bij Verkregen op de familiereunie op 22-5-2005 van Frieda.
korte omschrijving Op pagina 433 begint een artikel van de hand van M.M. Quantin over “Les Le Cosqyno, Seigneurs de Vulvy” en de grafkapel in Ancy-le-Franc.
bijzonderheden De staat is erg vervallen en de bladzijden zijn niet goed losgesneden, wat in die tijd wel gebruikelijk was. De Société bestaat nog steeds. Zij heeft een website.

2. Ziekenverpleging, practische en ethische wenken

auteur L. de Bussy-Kruysse (1885-1937) omslagafbeelding :
uitgever J.H. de Bussy
jaar 1910
uitvoering Gebonden, 183 pagina’s, 16×23 cm. omslag met groen ledermotief en gouden opdruk.
verkrijgbaar bij Ter inzage bij J.H. le Cosquino de Bussy.
korte omschrijving Lientje Kruysse heeft met bijzondere gave en inzet gewerkt aan het Amsterdamse Wilhelmina Gasthuis (WG-ziekenhuis). Haar laatste functie was die van Adjunct- Directrice. Vanuit haar brede ervaring en visie over de verpleging schreef zij dit manifest.
Het voorwoord is geschreven door Dr. J. Kuijper, de toenmalige Geneesheer- Directeur van het WG.
bijzonderheden Uit de kast op de “Noolse Hoek”.

3. Kookboek van de Amsterdamsche Huishoudschool, 8e druk

auteur C.J. Wannée omslagafbeelding :Lit_Wannee
uitgever H.W.J. Becht
jaar plm. 1920
uitvoering Gebonden, 463 pag.
verkrijgbaar bij Verkregen van de ouders Le Grand.
korte omschrijving De eerste druk is verschenen in 1910, aldus het voorwoord van Wannée. Van deze herziende druk is geen exacte uitgave datum bekend. Uiteindelijk zijn er meer dan veertig drukken van het boek verschenen en het is nog steeds verkrijgbaar. Het boek geeft een aardig beeld van de doorsnee Hollandse gerechten uit die tijd. Latere versies werden vaak aangepast aan hun tijd.
bijzonderheden Geen

4. Marken in Utrecht

auteur A. le Cosquino de Bussy (1884-1953) omslagafbeelding :Lit_Marken_in_Utrecht
uitgever ‘s-Gravenhage, Nijhoff.
jaar 1925
uitvoering XI, 128 blz. Origineel omslag.  [omslag licht beschadigd]
verkrijgbaar bij Ter inzage bij J.H. le Cosquino de Bussy.
korte omschrijving Beschrijving bij “Geschiedkundige atlas van Nederland” (niet in bezit) over markante plekken in de provincie Utrecht en de Gooistreek.
bijzonderheden Verkregen op 8-1-05 bij Plantijn Antiquariaat Laan van Meerdervoort 411, 2563 AR, Den Haag, 070 3649968
€ 18.00 Book number: 25736

5. Verslag van het Onderzoek naar de genealogie van het geslacht Le Cosquino de Bussy in Frankrijk

auteur J.C. Westermann omslagafbeelding :Lit_Gen_onderzoek_Frankrijk
uitgever J.C. Westermann
jaar 31 maart – 27 april 1929
uitvoering 8 pagina’s plus diverse bijlages, getypt
verkrijgbaar bij Ter inzage bij J.H. le Cosquino de Bussy.
korte omschrijving Beschrijving van het onderzoek naar de familie Le Cosquino de Bussy in Frankrijk met een uitgebreide beschrijving van de kapel in Ancy-le-Franc. In de bijlage o.a. een stamboom vanaf 1747.
bijzonderheden Moet nog worden gedigitaliseerd.

6. Dood en Humor

auteur J. Westermann Holstein (emerituspredikant) omslagafbeelding :Lit_Dood_Humor
uitgever N.V.H.D .Tjeenk Willink & Zoon
jaar 1929
uitvoering Bruin omslag met goud opdruk, 87 pagina’s met illustraties,
21,5 x 16cm
verkrijgbaar bij Ter inzage bij J.H. le Cosquino de Bussy.
korte omschrijving .
bijzonderheden Matige staat.

7. Amsterdam 1900 – 1940

auteur A. le Cosquino de Bussy (1884-1953, schrijver voorwoord) en 
D. Kouwenaar
omslagafbeelding :Lit_Amstelodanum
uitgever Genootschap Amstelodamum, Amsterdam
jaar 1940
uitvoering 172 blz. linn. gr4to. foto’s. 27 Bladzijden tekst en 75 blz. foto’s met bijschrift. De ommezijden van de fotopagina’s zijn leeg.
verkrijgbaar bij Ter inzage bij J.H. le Cosquino de Bussy.
korte omschrijving Na de schriftelijke inleiding volgen pagina’s met telkens twee foto’s van een wijk of straat. De bovenste foto is genomen rond 1900 en de onderste toont dezelfde situatie rond 1940. Van die laatste foto’s is nog veel herkenbaar in 2004.
bijzonderheden Verkregen bij  Bladzij 20, Molenweg 20, 9781 GM Bedum, 050-3010233
op 8-1-2005,  € 14.00.

8. Opkomst en bloei van Amsterdam

auteur H. Brugmans; herzien en bijgewerkt door A. le Cosquino de Bussy (1884-1953) en N.W. Posthumus omslagafbeelding :Lit_Opkomst_en_Bloei
uitgever Amsterdam; Meulenhoff Ned Hist. Bib. IV
jaar 1944
uitvoering 2e – Met z/w illustraties – 265 p., 16 x 24 cm, hfln., goudopdruk, z.o., scheef(gelezen), een prent (Het stathuys) op het schutblad gekleefd.
verkrijgbaar bij Ter inzage bij J.H. le Cosquino de Bussy.
korte omschrijving Verhandeling over het ontstaan van Amsterdam tussen de middeleeuwen en de achttiende eeuw.
bijzonderheden Verkregen op 7-1-05 bij Charbo’s Antiquariaat, Koninginneweg 79 te Amsterdam 020 – 6761229, € 12,50.

9. Wegen naar morgen

auteur Max Dendermonde en Ir. H.A.M.C. Dibbits omslagafbeelding :Lit_Wegen_n_Morgen
uitgever Meijer’s Industriële Uitgeverij Wormerveer
jaar 1962
uitvoering Gebonden, ± 100 pag. geïllustreerd
verkrijgbaar bij Ter inzage bij J.H. le Cosquino de Bussy.
korte omschrijving Een boek over de Nederlandse mobiliteit in historisch en internationaal perspectief.
bijzonderheden De supervisie is verricht door Ir. M. le Cosquino de Bussy (1893-1968).

10. Familiekroniek Le Cosquino de Bussy

auteur J.H. le Cosquino de Bussy, (1923-1984) omslagafbeelding :Microsoft Word - Familie kroniek_81.doc
uitgever J.H. le Cosquino de Bussy
jaar 1971
uitvoering A4, zwart wit, 36 pagina’s.
verkrijgbaar bij Op aanvraag bij J.H. le Cosquino de Bussy. Alleen voor familieleden.
korte omschrijving Het boekwerk beschrijft een levendig verhaal over de familie vanaf Jean le Cosquyno uit 1420 tot 1984, het jaar waarin de auteur is overleden. Daarmee was het verhaal tot die datum wel compleet, maar niet af. Het verhaal is opgedragen aan zijn zoon, J.H. le Cosquino de Bussy en bevat vele illustratieve briefcitaten.
bijzonderheden De oorspronkelijke geschreven versie is destijds uitgetypt door de secretaresse van de auteur. In 2003 is een kopie van de versie gedigitaliseerd en via OCR-software omgezet naar een computerbestand. De correctie voor deze versie is gebeurd met de hulp van mw. A. Tetzner-le Cosquino de Bussy.

11. Westermann 1665-1989 – Genealogie

auteur Westermann omslagafbeelding :Lit_Westerman
uitgever  
jaar 1989
uitvoering 37 pagina’s A4, getypt
verkrijgbaar bij Ter inzage bij J.H. le Cosquino de Bussy.
korte omschrijving Stamboombeschrijving
bijzonderheden Verkregen van Reinier Westermann, rond 1990
Inmiddels is er verder gewerkt aan deze publicatie. Op 28-10-2008 ontving ik hierover bericht van Charles Boissevain (1934), gehuwd met Liset (L.H.) Westermann (1938), kleindochter van Lize le Cosquino de Bussy (1881). Ik bezit (een deel van) dit document met de titel: “Genealogie Westermann (Verstermann, Verstermand), 1665-2006”, samengesteld door  Mr. W.B. Westermann, K. Foltmar en Drs. C.M. Hoffman.

12. Zie de vijand aan

auteur Joost B. de Klerk omslagafbeelding : Lit_Zie_de_vijand_aan
uitgever Nederlands Kanker Instituut
jaar 1963
uitvoering Paperback, 93 pagina’s, 13×18 cm.
verkrijgbaar bij Ter inzage bij J.H. le Cosquino de Bussy.
korte omschrijving Uitgegeven door het NKI t.g.v. het vijftigjarig bestaan.
bijzonderheden Gedrukt door J.H. de Bussy.

13. De Som van Zorg en Onderzoek

auteur Bas van Lier omslagafbeelding :Lit_de Som2
uitgever Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis
jaar 30 maart 2004
uitvoering Gebonden, 160 pagina’s, 17×25 cm. omslag met groen ledermotief en gouden opdruk.
verkrijgbaar bij Ter inzage bij J.H. le Cosquino de Bussy.
korte omschrijving Uitgegeven door het NKI t.g.v. het negentigjarig bestaan. Na een sterfgeval in zijn eigen familie nam uitgever J.H. de Bussy (1848-1917) het initiatief tot de oprichting van een Nederlands kankerinstituut. Het plan kreeg dadelijk de steun van de Amsterdamse medisch hoogleraren W M. de Vries en J. Rotgans. Op 10 oktober 1913 richtte een aantal medici en Amsterdamse zakenlieden, in een vergadering bij Rotgans thuis, de Vereeniging ‘Het Nederlandsch Kanker Instituut’ op.De oprichters stond een instituut voor ogen waar tegelijkertijd patiënten werden behandeld en fundamenteel onderzoek werd gedaan naar kanker. Begin 1915 opende het instituut de deuren van het eerste Antoni van Leeuwenhoekhuis op de Keizersgracht in Amsterdam. In de loop van negentig jaar is daaruit het huidige NKI-AVL gegroeid, één van de toonaangevende kankerinstituten in de wereld.
bijzonderheden .

14. Kutzen Abriss der alten Geographie

als Leitfaden bein Unterrichte auf Gymnasien bearbeitet

auteur Dr. Albert Forbiger omslagafbeelding :Lit_alten_Geographie
uitgever Gustav Mayer
jaar 1850
uitvoering Gebonden, 512 pagina’s, 14×23 cm. omslag met rode rug, groen oliemotief en gouden opdruk.
verkrijgbaar bij Ter inzage bij J.H. le Cosquino de Bussy.
korte omschrijving Studieboek voor gymnasiasten.
bijzonderheden De uitgave is niet direct aan de familie gekoppeld. Het boek werd echter wel op het Rheno Gymnasium in bijzondere gevallen uitgereikt aan bijzondere leerlingen. De naam van deze school doet vermoeden dat deze was gevestigd in Rhenen, maar daar is thans geen gymnasium meer. Het is goed mogelijk dat dit gymnasium in Utrecht heeft bestaan. Thans (2011) is daar nog een studentenvereniging Rheno Traiectina. Willem Herman le Cosquino de Bussy (V) (1845 – 1866) heeft op dit gymnasium gezeten en bij zijn overgang van de 1e naar de 2e klas kreeg hij dit boekwerk vanwege zijn onderscheiding van Mathesus. Voor die gelegenheid is een oorkondepagina in het boek opgenomen. Daarbij is later een transcriptie (Latijn-NL) toegevoegd.

15. Eerste ontwikkelingsstadiën van de megalobatrachus maximus schleger

auteur L.P. le Cosquino de Bussy (1879-1943) omslagafbeelding :Lit_1e_ontwikkelingsstadien
uitgever J.H. de Bussy
jaar 1904
uitvoering Paperback, 156 pagina’s, 19×25 cm.
verkrijgbaar bij Ter inzage bij J.H. le Cosquino de Bussy.
korte omschrijving Dit is het academisch proefschrift van L.P. le Cosquino de Bussy, ter verkrijging van de graad van “Doctor in de Plant- en dierkunde” aan de Universiteit van Amsterdam. Het proefschrift handelt over de ontwikkeling en de groei van de eieren van de reuzensalamander (megalobatrachus maximus). Dit gebeurde op gezag van zijn vader, prof. I.J. le Cosquino de Bussy (1846-1920), hoogleraar in de Faculteit der Godgeleerdheid.
bijzonderheden Dit is een herdruk van de  Smithsonian Libraries. Voorin staat een verantwoording dat werken, uitgegeven voor 1923 vrij van rechten zijn. Zij hebben het origineel uit 1904 gedigitaliseerd en daarin is de letterlijke tekst van het samengestelde boek te vinden. Deze herdruk heeft ook een ISBN-nummer gekregen: 978-12-475-5860-8. In deze herdruk zijn de platen (afbeeldingen en tekeningen) op de laatste 44 pagina’s niet altijd van goede kwaliteit.

16. Internaat Nieuws

auteur I.F. Sachse en J.H.A van Heek omslagafbeelding :
uitgever Zeister Internaat
jaar 1938
uitvoering Gebonden, 16×24 cm.
verkrijgbaar bij Ter inzage bij J.H. le Cosquino de Bussy.
korte omschrijving Een gebonden versie van de edities 1938-1 tot 1940-8 van het internaatsorgaan van de Zeister Inetrnatisten Voor editie 1940-4 is opgenomen het programma over de reünie in 1939. Achterin ligt een geillustreerde brochure van het internaat plus een exemplaar van de huisregels.
bijzonderheden De editie is uitgereikt aan J.H. de Bussy (1923-1984) in zijn 2e jaar van zijn verblijf in dit internaat. Zijn naam staat vermeld op pag 7. van editie 1938-1.

17. Hypophyse Adenomen

auteur D.J. Hartman (1912-1997) omslagafbeelding :
uitgever J.H. de Bussy
jaar 1945
uitvoering Paperback, 120 pagina’s, 16×24 cm.
verkrijgbaar bij Ter inzage bij J.H. le Cosquino de Bussy.
korte omschrijving Dit is het academisch proefschrift van D.J. Hartman, ter verkrijging van de graad van “Doctor in Geneeskunde” aan de Universiteit van Amsterdam. Het proefschrift handelt over “een kritische beschouwing van het maligniteitsvraagstuk van de hypophyse-voorkwab-gezwellen”(sic.)
Promotor: . Prof.Dr. J.G.G. Borst (1846-1920),
bijzonderheden  

16. Ken je Amsterdam?

auteur M.G. Emeis Jr. (1879-1943) omslagafbeelding :Lit_Ken_je_Amsterdam
uitgever J.H. de Bussy
jaar 1940
uitvoering Gebonden, 117 pagina’s, 15×23 cm.
verkrijgbaar bij Ter inzage bij J.H. le Cosquino de Bussy.
korte omschrijving 50 Schetsen door M.G. Emeis Jr., voorzien van beschrijving.
bijzonderheden Het voorwoord is geschreven door
Mr. A. le Cosquino de Bussy.

Izaak Jan le Cosquino de Bussy (1848-1920)

Izaak Jan was onder andere Kerkelijk hoogleraar aan “het Seminarium der Doopsgezinden” te Amsterdam van 1892-1916 en Hoogleraar in de wijsbegeerte van de godsdienst en de zedekunde aan “de Universiteit van Amsterdam” in diezelfde periode.

Terug naar de top

1. Ethisch idealisme

auteur I.J. le Cosquino de Bussy omslagafbeelding :Lit_Ethisch_Idealisme
uitgever J.H. de Bussy BV Amsterdam
jaar 1875
uitvoering Gebonden, 14,5x23cm, 225 pag.
verkrijgbaar bij Alleen inzichtelijk J.H. le Cosquino de Bussy.
korte omschrijving  
bijzonderheden 2011: aangetroffen op de Noolseweg.

2. Over de waarde en den inhoud van godsdienstige voorstellingen

auteur I.J. le Cosquino de Bussy omslagafbeelding :Lit_Over_de_waarde_en_de_inhoud
uitgever J.H. de Bussy BV Amsterdam
jaar 1880
uitvoering Gebonden, 15,5x24cm, 122 pag.
verkrijgbaar bij Alleen inzichtelijk J.H. le Cosquino de Bussy.
korte omschrijving  
bijzonderheden 2011: aangetroffen op de Noolseweg

3. Een tiental preken

auteur I.J. le Cosquino de Bussy omslagafbeelding :Lit_10_preken
uitgever J.H. de Bussy BV Amsterdam
jaar 1884
uitvoering 2x gebonden,lux omslag met goud opdruk, 212 pag.
1x ongebonden, zonder voorwoord.
verkrijgbaar bij Alleen inzichtelijk J.H. le Cosquino de Bussy.
korte omschrijving In de gebonden versie is een voorwoord opgenomen met een verantwoording door Izaak Jan zelf geschreven.
bijzonderheden De gebonden rug is in slechte staat.

4. De maatstaf van het zedelijk oordeel en het voorwerp van het godsdienstelijk geloof

auteur I.J. le Cosquino de Bussy omslagafbeelding :Lit_De maatstaf_vh_zedelijk_oordeel
uitgever J.H. de Bussy BV Amsterdam
jaar 1889
uitvoering Gebonden, 15,5x24cm, 132 pag.
verkrijgbaar bij Alleen inzichtelijk J.H. le Cosquino de Bussy.
korte omschrijving  
bijzonderheden 2011: aangetroffen op de Noolseweg.

5. Inleiding tot zedekunde

auteur I.J. le Cosquino de Bussy omslagafbeelding :Lit_Inl_tot_zedekunde
uitgever J.H. de Bussy BV Amsterdam
jaar 1898
uitvoering Gebonden, 17x25cm, 176 pag.
verkrijgbaar bij Alleen inzichtelijk J.H. le Cosquino de Bussy.
korte omschrijving  
bijzonderheden 2011: aangetroffen op de Noolseweg.

6. De Koopman uit een zedekundig oogpunt

auteur I.H. van Eeghen omslagafbeelding :Lit_de Koopman
uitgever J.H. de Bussy BV Amsterdam
jaar Oorspronkelijk uit 1905
uitvoering Eén facsimile uit 1984, leren band, 32 pag. in cassette. Dit is het eerste en enige in leer gebonden exemplaar.
Bij het boek zitten twee brieven van I.H. van Eeghen, gericht aan J.H. de Bussy (27-2-1978) en aan E. de Bussy-Honig (7-11-1984).
In het archief zijn nog twee kopieën van deze herdruk (geel omslag) plus twee exemplaren uit 1905 (grijs).
verkrijgbaar bij Alleen inzichtelijk J.H. le Cosquino de Bussy.
korte omschrijving De redevoering van I.J. de Bussy op 18 september 1905 met een inleiding door Dr. I.H. van Eeghen.
bijzonderheden De heruitgave verscheen ter gelegenheid van het afscheid van J.H. de Bussy, kleinzoon van de oprichter van Drukkerij en Uitgeverij J.H. de Bussy, waarbij hem als aandenken aan zijn lange verbondenheid met dit bedrijf en als blijk van erkentelijkheid voor de rol die zijn familie en hijzelf in het maatschappelijk leven hebben vervuld.
Ik ben op zoek naar het origineel.

7. Opstellen van I.J. de Bussy

auteur I.J. le Cosquino de Bussy omslagafbeelding :Lit_Opstellen_van_IJ
uitgever J.H. de Bussy te Amsterdam
jaar 29 november 1926
uitvoering Gebonden, 17x19cm, 361 pag.
verkrijgbaar bij Alleen inzichtelijk J.H. le Cosquino de Bussy.
korte omschrijving Opstellen, ingeleid door Dr. N. Westendorp Boerma
bijzonderheden 2011: aangetroffen op de Noolseweg.

8. De doopsgezinden te Amsterdam 1530-1930

auteur F. Dijkema omslagafbeelding :Lit_De_doopsgezinden
uitgever Onbekend
jaar 29 november 1930
uitvoering Gebonden, 16x24cm, 44 pag.
verkrijgbaar bij Alleen inzichtelijk J.H. le Cosquino de Bussy.
korte omschrijving Dit boek bevat de rede die Dijkema op 29-11-1930 hield ter herdenking van het 400-jarig bestaan van de doopsgezinden gemeente. Deze rede is door de spreker aangevuld.
bijzonderheden 2011: aangetroffen op de Noolseweg.

9. De wetenschap der moraal

auteur I.J. le Cosquino de Bussy omslagafbeelding :Lit_De wetenschap_der_moraal
uitgever J.H. de Bussy te Amsterdam
jaar 1939
uitvoering Gebonden, 16x25cm, 273 pag.
verkrijgbaar bij Alleen inzichtelijk J.H. le Cosquino de Bussy.
korte omschrijving Bewerkt naar manuscripten door Dr. J. Maarse en Dr. N. Westendorp Boerema.
bijzonderheden 2011: aangetroffen op de Noolseweg.

10. Over den oorsprong van het zedelijk beoordelen

auteur I.J. le Cosquino de Bussy omslagafbeelding :Lit_Zed_beoordelen
uitgever J.H. de Bussy BV Amsterdam
jaar 1947
uitvoering Gebonden, 17x25cm, 547 pag.
verkrijgbaar bij Alleen inzichtelijk J.H. le Cosquino de Bussy.
korte omschrijving Uitwerking van de manuscripten van I.J. de Bussy door Dr. J. Maarse: priv.doc. te Amsterdam.
bijzonderheden 2011: aangetroffen op de Noolseweg.

11. Van een ethisch-idealistische theologie naar een empirische ethiek, I.J. de Bussy

auteur IJ.G. Frerichs (emeritus predikant) omslagafbeelding :Lit_EIT
uitgever H.J. Paris, Amsterdam
jaar 1962
uitvoering Gelijmd, 144 pag.
verkrijgbaar bij Verkregen op de familiereünie op 22-5-2005 van …
korte omschrijving I.J. de Bussy, van 1892-1916 hoogleraar in de theologie aan de Doopgezinde Kweekschool en de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, als denker en mens geschetst door de auteur.
bijzonderheden (2 exemplaren)

Rogier de Rabutin

Terug naar de top

1. Memoires de Messire Roger de Rabutin, Comte de Bussy (2-delig)

auteur Rogier de Rabutin omslagafbeelding : –
uitgever Chez Jean Anisson, directeur de l’Imprimerie Royale à Paris
jaar 1638
uitvoering 19×25 cm, leer gebonden.
verkrijgbaar bij Ter inzage bij J.H. le Cosquino de Bussy.
korte omschrijving Contemporaine geschiedschrijving uitgegeven in twee delen.
(Tom Premier: 563 p, Tom Second: 513 p.)
bijzonderheden In goede staat.

2. Memoires de Messire Roger de Rabutin, comte de Bussy (3-delig)

auteur Rogier de Rabutin omslagafbeelding :
uitgever Chez Jean Anisson, directeur de l’Imprimerie Royale a Paris
jaar 1638
uitvoering 10×17 cm, leer gebonden.
verkrijgbaar bij Ter inzage bij J.H. le Cosquino de Bussy.
korte omschrijving Contemporaine geschiedschrijving uitgegeven in drie boeken:
deel 1(Tom I), deel 2(Tom II), en deel 3 (Tom III).
bijzonderheden Niet de eerste editie. Verkeert in goede staat.
Deel 2 volledig gedocumenteerd door The University of Pittsburg

3. Lettres de Messire Roger de Rabutin, comte de Bussy (6-delig)

auteur Rogier de Rabutin omslagafbeelding :
uitgever Zacharie Chatelin, te Amsterdam
jaar 1638
uitvoering 10×17 cm, leer gebonden.
verkrijgbaar bij Ter inzage bij J.H. le Cosquino de Bussy.
korte omschrijving Een verzameling brieven, gebundeld en uitgegeven in 6 boeken:
deel1 (I), deel 2(II), deel3 (III), deel 4(IV), deel 5(V) en deel 6 (VI).
bijzonderheden Niet de eerste editie. Verkeert in goede staat.

4. Lettres de Messire Roger de Rabutin, Comte de Bussy (2-delig)

auteur Rogier de Rabutin omslagafbeelding :Lit_Lettre_de_Messier
uitgever George Chatelin, te Amsterdam
jaar 1697
uitvoering 10×15 cm, leer gebonden.
verkrijgbaar bij Ter inzage bij J.H. le Cosquino de Bussy.
korte omschrijving Een verzameling brieven, gebundeld en uitgegeven in 2 boeken:
deel 1 (Tom I & II: 556 p) en deel 2 (Tom III & IV: 482 p.)
“Nouvelle edition avec les responses”.
bijzonderheden Eerste editie. Verkeert in goede staat.

5. Bussy-Rabutin, Histoire Amoureuse des Gaules (2-delig)

auteur Rogier de Rabutin omslagafbeelding :Lit_Hist_Amoureuse
uitgever Librairie Garnier Freres, Paris
jaar (onbekend)
uitvoering 12×19 cm, gebonden.
verkrijgbaar bij Ter inzage bij J.H. le Cosquino de Bussy.
korte omschrijving Gebundelde verhalen, uitgegeven in 2 boeken:
deel 1 (Tom I: 481 p.) en deel 2 ( Tom II: 543 p.).
bijzonderheden Eerste editie, verkeert in goede staat.

6. Bussy Rabutin – L’incorrigible

auteur André Dinar omslagafbeelding :Lit_l-Incorrigible
uitgever Fasquelle Éditeurs
jaar 1948
uitvoering 12×19 cm, 190 pagina’s, ongebonden.
verkrijgbaar bij Ter inzage bij J.H. le Cosquino de Bussy.
korte omschrijving  
bijzonderheden Nog niet goed opengesneden.

Gezocht

Terug naar de top

1. De erebegraafplaats te Bloemendaal

auteur Peter Heere/Arnold Vermooij omslagafbeelding :Boek_Erebegraagplaats
uitgever SDU
jaar 2005
uitvoering Gebonden >200 pag.
ISBN: 9012-094852
verkrijgbaar bij Het betreft een éénmalige druk en er zijn geen herdrukken verschenen. Daarom zoeken wij een particulier die dit boek wil afstaan.
korte omschrijving In het duingebied tussen Overveen en de Noordzee bevindt zich een begraafplaats die door velen wordt beschouwd als een nationaal monument: de Erebegraafplaats te Bloemendaal. Met de begrafenis van Hannie Schaft, ‘het meisje met het rode haar’, werd de begraafplaats in november 1945 officieel in gebruik genomen. Zij en de 371 haar omringende mannen kwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven, vrijwel altijd als direct gevolg van hun verzetsactiviteiten. Zo waren zij actief in de illegale pers, verleenden zij hulp aan onder meer joodse landgenoten of waren zij betrokken bij gewapend verzet, inlichtingenwerk of spionage. Zij werden voor een groot deel ter plekke gefusilleerd of bij represailles doodgeschoten. Velen kwamen op andere plaatsen – zoals de Waalsdorpervlakte, de Leusderheide of kampen en tuchthuizen in Duitsland – om het leven. In dit boek staan alle op de Erebegraafplaats te Bloemendaal begraven personen centraal. Naast een beschrijving van hetgeen eenieder van hen tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet heeft gedaan, wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de omstandigheden waaronder zij om het leven kwamen. Aan de ruim tweehonderd mannen die met hen werden gefusilleerd maar na de oorlog niet op de Erebegraafplaats zijn herbegraven, wordt eveneens aandacht besteed. Een speciale plek is ingeruimd voor de (ontstaans)geschiedenis van deze bijzondere en unieke ‘begraafplaats van het verzet’.
bijzonderheden Bij de totstandkoming van deze begraafplaats heeft A.M. van der Lelie, de echtgenote van C.L. le Cosquino de Bussy  (1-9-1883),  een belangrijke bedrage geleverd tussen 1945 en 1950. Hierover staat veel beschreven in dit boek.